Home > Reservering > Updates

WiverSoft Reservering: update info

Een update naar de laatste versie kan via de download pagina.
(Enkel voor bestaande klanten. Ingeven van licentienummer en registratiecode is vereist).

Historiek updates:

Versie 3.0.2 (18 september 2023)
Het menu "Overige" was door de vele items erin wat onoverzichtelijk geworden. Een deel ervan is voortaan geplaatst onder 2 nieuwe submenu's: "Instellingen" en "Speciale bewerkingen".
Bij meerdere gebruikers in een netwerkomgeving zijn deze submenu's enkel zichtbaar op de server-PC.

Omvangrijke aanpassing bij het mailen van een reservering:
 • De standaard teksten kunnen nu opgesteld worden in "tekst met opmaak" (html), via een nieuwe menu-item: "Overige - Instellingen - Samenstelling e-mails".
 • De mogelijkheden om de e-mails te personaliseren zijn uitgebreid.
 • Bij gebruik van Outlook als e-mailprogramma wordt aan de e-mail de handtekening toegevoegd die in Outlook ingesteld staat voor nieuwe e-mails.
 • Het mailen via Mozilla Thunderbird is herwerkt:
  • De aansturing kan voortaan via rechtstreekse aansturing van Thunderbird. Is instelbaar in de lokale instellingen.
   In vorige versies gebeurde de aansturing via MAPI (Messaging Application Programming Interface), wat soms moeilijk werkend te krijgen was.
   Met de nieuwe methode wordt mailen via Thunderbird bedrijfszekerder.
  • Een mail kan ook in CC of BCC gestuurd worden.
In de vorige versie 3.0.1 duurt de aanmaak van een PDF-bestand van een reservering of factuur vrij lang (tot een paar seconden). Dit wordt veroorzaakt door de update van de interne PDF-omzetter in die versie, in combinatie met de expressions die op de layouts gebruikt worden voor het weergeven van de gereserveerde periode.
De betreffende expressions op de layouts werden aangepast, waardoor de aanmaak van een PDF-bestand terug snel gaat.

Versie 3.0.1 (7 april 2022)
Aanpassingen bij het nemen van backups:
 • Een backup kan voortaan automatisch starten zonder bevestiging. In te stellen in de lokale instellingen.
 • Bij het afsluiten van het programma via het kruisje rechts bovenaan wordt voortaan ook een backup genomen (indien in de lokale instellingen het nemen van back-ups bij het afsluiten aangevinkt is).
Aanpassingen bij de aanmaak van PDF-bestanden:
 • Update van de interne PDF-omzetter en enkele hulpbestanden (met dll en fll extensie).
 • PDF-bestanden kunnen voortaan ook gemaakt worden in het "PDF/A" formaat (instelbaar in de lokale instellingen):
  • Indien deze nieuwe optie aangevinkt wordt, worden o.a. de gebruikte lettertypes mee "ingebed" in de PDF.
   Dit heeft als voordeel dat de aangemaakte PDF-bestanden op verschillende systemen hetzelfde weergegeven worden.
   Het nadeel van deze optie is dat de aangemaakte PDF-bestanden (veel) groter zijn.
  • Indien deze optie niet aangevinkt is, worden zoals in de vorige versies het geval was - de gebruikte lettertypes niet opgenomen in de PDF.
   Als er op een aangepaste layout minder courante lettertypes gebruikt worden (die niet op elk systeem ge nstalleerd zijn), zal bij het weergeven van de PDF op dat systeem een ander lettertype gebruikt worden. Dat resulteert in een weergave van het document die niet exact hetzelfde is dan het bedoelde origineel. In sommige omstandigheden kan het zelfs voorkomen dat een blanco pagina weergegeven wordt.
   Het voordeel van de optie niet aan te vinken, is dat de aangemaakte PDF-bestanden (veel) kleiner zijn.
 • Na de aanmaak van een PDF-bestand kan dit voortaan automatisch weergegeven worden (in de app die in Windows opgegeven is voor PDF-bestanden).
Nog enkele kleine aanpassingen:
 • In de lijst geplande plaatsen is de naam vervangen door naam + voornaam.
 • Om een factuurnummer toe te kennen aan een reservering dient deze voortaan gekoppeld te zijn aan een klant.
Versie 3.0.0 (4 juni 2020)
Het programma is uitgebreid met 4 nieuwe grotere planning-windows, die scherm vullend zijn bij een beeldschermresolutie van 1920 x 1080 pixels (week, maand, 75 dagen en jaar).
Deze windows hebben ook wat uitbreidingen gekregen t.o.v. de oude windows:
 • Er zijn 2 knoppen toegevoegd om naar de eerste en de laatste pagina te gaan.
 • Om sneller door de planning te kunnen navigeren, zijn er sneltoetsen geactiveerd.
 • Indien de muiscursor over een balkje van een reservering gaat (dus bij mouseover ), wordt de naam van de klant, het reserveringnummer en de begin- en einddatum weergegeven.
 • Op de nieuwe week-, maand- en 75 dagen planning wordt onderaan voor elke dag het aantal bezette plaatsen weergegeven.
Via het menu Planning kunnen zowel de kleine als de nieuwe grote windows opgestart worden. In de lokale instellingen kan voor de knoppen op de werkbalk gekozen worden voor de kleine of de grote windows.

De oude (kleine) planning windows zijn ook uitgebreid met sneltoetsen en knoppen om naar de eerste en de laatste pagina te gaan.

Voor de icoontjes die weergegeven worden op de knoppen kan (in de lokale instellingen) voortaan gekozen worden uit 3 verschillende thema s.

In de lijst reserveringen kan voor de selectiecriteria voortaan gekozen worden uit 4 basis instellingen:
 • Start op: De reserveringen die starten op de ingegeven datum.
 • Eindigt op: De reserveringen die eindigen op de ingegeven datum.
 • Lopend op: De reserveringen die lopend zijn op de ingegeven datum + uur.
 • Geavanceerd: De uitgebreide selectiemogelijkheden zoals in de vorige versie van de lijst.
Met deze uitbreiding kunnen frequent gevraagde lijsten eenvoudiger opgevraagd worden. Met het criterium "lopend op" kunnen nu ook alle lopende reserveringen op een bepaald moment opgevraagd worden.

Probleempje opgelost: Op de geprinte lijst reserveringen werd een verkeerde benaming weergegeven voor de vinkjes in de selectiecriteria.

Versie 2.1.7 (06/05/2019)
Nieuw: Via "Overige - Oude reserveringen verwijderen" kan een reeks reserveringen van v r een bepaalde datum in n bewerking verwijderd worden.

Nieuw: Via "Overige - Bestanden herindexeren" kunnen de indexen van de databestanden opnieuw aangemaakt worden (is bedoeld om een occasioneel probleem met de databestanden op te lossen).

Aanpassing bij het nemen van een backup: Er gebeurt voortaan een controle of de geselecteerde backup-map bestanden bevat die niet tot een backup horen (omdat alle bestanden in die map verwijderd worden voordat de backup start).
Het is ook niet meer mogelijk om een backup te zetten op de desktop en in de map C:\Windows).
Ook aan de restore module (voor het terugzetten van een backup) zijn aanpassingen gebeurd (zonder wijziging van de functionaliteit).

Kleine aanpassing in de exporteermodule van de lijsten: de 2 mogelijke Excel-formaten zijn herleid tot 1.

Aanpassing van de BTW-tarieven bij gebruik in Nederland: 6% naar 9% (bij een nieuwe installatie).

Versie 2.1.6 (30/05/2018)
Enkele aanpassingen m.b.t. het mailen van een reservering:
 • De instellingen waar ingegeven kan worden op welke manier de e-mails aangemaakt/verstuurd dienen te worden, zijn verplaatst van de algemene naar de lokale instellingen. Bij gebruik van het programma op meerdere PC's in een netwerk kunnen deze instellingen dus voortaan verschillend zijn per PC.
 • Er zijn enkele instellingen toegevoegd om te kunnen mailen zonder lokaal ge nstalleerd e-mailprogramma.
In de lijst reserveringen is de naam van de klant vervangen door naam + voornaam.

Probleem opgelost: Op sommige systemen met een spatie in de Windows gebruikersnaam, kon bij het openen van het window "reservering" de foutmelding "Command contains unrecognized phrase/keyword" ontstaan (na een update van Windows 10).

Versie 2.1.5 (27/06/2017)
Het programma is uitgebreid met een nieuw rapport: Lijst voor statistiek "Toerisme en hotelwezen" (met CSV-export om maandelijks door te sturen naar "Statistics Belgium").
Om die lijst te kunnen aanmaken zijn ook een reeks andere zaken aangepast:
 • De klantenfiche is uitgebreid met het veld "Landcode".
  Bij het installeren van de update wordt voor bestaande klanten de landcode automatisch geconverteerd voor de landen Belgi , Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (indien het land ingevuld is in de klantenfiche).
 • Aan de database is een tabel met alle landen toegevoegd.
 • Het window reservering is uitgebreid met het veld "aantal personen".
 • De landcode is ook toegevoegd bij de exporteerbare velden in de lijst klanten en lijst reserveringen.
In de lokale instellingen zijn enkele zaken toegevoegd:
 • De map waar de PDF-bestanden bewaard worden kan ingesteld worden.
 • De naam van de klant kan toegevoegd worden aan de naam van de PDF.
 • Bij het nemen van een backup is er de mogelijkheid om automatisch een map aan te maken voor elke individuele backup.
Bij de aanmaak van een nieuwe reservering worden de velden "laatst gewijzigd" (medewerker / datum + uur) voortaan ook ingevuld. Bij het installeren van de update worden deze ook ingevuld indien deze blanco zijn.

Versie 2.1.4 (02/01/2017)
Het installatiebestand is aangepast voor levering van het programma via download. Met hetzelfde bestand kan voortaan zowel een update als een nieuwe installatie uitgevoerd worden.
Verder geen aanpassingen aan het programma zelf.

Versie 2.1.3 (13/08/2016)
Lijst reserveringen: Bij het exporteren zijn enkele velden uit het klantenbestand toegevoegd.
Bij het opzoeken van een reservering wordt voortaan de begin- en einddatum weergegeven (i.p.v. de datum waarop de reservering aangemaakt was).
Bij het toevoegen van een plaats aan een reservering is de zoeklijst voortaan standaard gesorteerd op de naam van de plaats (was voorheen op "volgorde op planning").
Enkele probleempjes opgelost:
 • Window reservering: het veld factuurnr gaf "********" indien bij de installatie gekozen was voor nummering met jaartal + 5 cijfers.
 • Sommige lijsten werden geprint naar de printer die in Windows als standaard ingesteld stond, i.p.v. naar de printer die gekozen was in de lokale instellingen.
 • Lijst prijzen: bij dubbelklik op de "i" knop ontstond een error.
 • Lijst reserveringen: Sortering op naam werkte niet zoals verwacht bij gebruik van hoofd- en kleine letters in de naam.
 • Lijst reserveringen: Indien bij de selectiecriteria "neen" gekozen werd bij het eerste keuzerondje, ontstond een error.
 • Printen reservering: Indien aan de reservering geen klant gekoppeld was, werden de gereserveerde plaatsen niet weergegeven op de geprinte reservering.
Versie 2.1.2 (04/04/2016)
Het al dan niet printen van het logo en de eigen bedrijfsgegevens op reservering en factuur kan voortaan afzonderlijk ingesteld worden voor het printen en het omzetten naar PDF (bij gebruik van voorgedrukt papier kan op de PDF dan toch een logo gezet worden).
Kan ingesteld worden in de algemene instellingen.
Aanpassing van de standaard layout van factuur en reservering: De eigen bedrijfsgegevens worden zwart geprint i.p.v. grijs.
Enkele aanpassingen om nieuwe gebruikers gemakkelijker op weg te helpen:
 • Het programma is uitgebreid met "tips". Het weergeven ervan kan ingesteld worden in de lokale instellingen.
 • De demo is meer gericht op gebruik van het programma op een camping.
 • Bij een nieuwe installatie is de benaming "Items" aangepast naar "Plaatsen".
 • Bij installatie van de demo wordt een plattegrond van een camping gebruikt.
Versie 2.1.1 (18/03/2015)
Het programma is voortaan ondertekend met een digitaal certificaat. Dit geeft bij het installeren de garantie dat het van WiverSoft komt, niet meer van een "onbekende uitgever".
Update van de interne PDF-omzetter. Hiermee wordt het niet correct weergeven van logo's met een transparante achtergrond op een PDF opgelost.
Kleine aanpassing aan de standaard layouts: Indien van een reservering/factuur een PDF gemaakt werd zonder deze eerst te printen, werden op de PDF onderaan de eindtotalen niet weergegeven.

Versie 2.1.0 (07/04/2014)
Bij het ingeven van een nieuwe klant is voortaan een uitgebreide controle mogelijk op de invoer van "dubbels". Deze controle is in- en uitschakelbaar in de algemene instellingen.
Lijst facturen met BTW-details is uitgebreid:
 • In de lijst kunnen ook reserveringen zonder factuurnummer opgenomen worden.
 • Selectie is mogelijk op factuurdatum, begindatum reservering of einddatum reservering.
 • De lijst kan op verschillende velden gesorteerd worden.
 • De naam is gewijzigd in "Lijst facturen / reserveringen met BTW-details".
Aanpassingen aan backup/restore:
 • Bij gebruik van het programma in een netwerk kon een backup die genomen werd op een werkstation in sommige situaties met restore niet terug gezet worden op de server.
 • bmp-, jpg- en gif-bestanden (bv. gebruikt als logo of als grondplan) worden voortaan ook opgenomen in de backup en terug gezet met restore.
Versie 2.0.9 (28/06/13 )
Het aanpassen van layouts is volledig herwerkt. Het kan voortaan via een menu-item in het programma (Overige - Layouts aanpassen), i.p.v. via WsReserveringTools.exe. De help over het aanpassen van layouts is herschreven en uitgebreid.
In de reservering kan voortaan een detaillijn tussengevoegd worden (met de "+" knop links onderaan de details).
Enkele aanpassingen aan de standaard layouts van reservering en factuur.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Lijst facturen met BTW-details: met de "i"-knop werd niet de juiste reservering weergegeven indien het window "reservering" nog niet open stond.
 • Indien in de algemene instellingen "Om betaling vragen bij bewaren reservering" aangevinkt stond, werd een ingegeven betaling bij het bewaren van de reservering in de "Lijst betalingen" weergegeven bij klantnummer 0.
 • Als bij het wijzigen van een reservering ergens met de muis geklikt werd in de details, werd in sommige omstandigheden de prijscode opnieuw ingelezen.
Nog enkele interne aanpassingen.
Versie 2.0.8 (13-09-2012)
In de reservering kan via het printmenu voortaan een PDF-document aangemaakt worden van de reservering en de factuur (zonder gebruik te maken van een externe PDF-printerdriver).
Indien bij de installatie van het programma gekozen wordt voor gebruik in Nederland, wordt het BTW-tarief op 21% gezet i.p.v. 19 (indien de installatie gebeurt na 01/10/2012)..
Kleine bugfix in lijst facturen met BTW-details: Bij het drukken op de "i-knop" werd soms een lege reservering weergegeven.
Versie 2.0.7 (24-08-2011)
Nieuwe lijst: "Bezettingsgraad".
De breedte van de kolommen van het window "Opzoeken klant" aangepast (de kolom "Gemeente" was veel te smal).
Versie 2.0.6 (05-12-1010)
Nieuwe lijst: "Lijst facturen met BTW-details".
Enkele aanpassingen aan de help.
Kleine bugfix in lijst klanten: Indien een op maat aangepaste klantenfiche gebruikt werd, werd deze niet weergegeven met de "i-knop" vooraan in de lijst.
Versie 2.0.5 (17-01-2010)
Bugfix:
 • Indien een reservering nog niet gekoppeld was aan een klant, kon met de "i-knop" toch de klantenfiche opgevraagd en gewijzigd worden. Het betrof dan de fiche van klantnr 0, die blanco gegevens dient te bevatten (maar waar dan toch gegevens ingevuld konden worden).
 • In deze update worden de ingevulde gegevens van klantnr 0 terug weggehaald, en is het niet meer mogelijk om via de reservering de klantenfiche van klantnr 0 op te vragen.
 • Een probleem met installatie in een netwerk opgelost.
Versie 2.0.4 (10-06-2009)
Plattegrond vrije items kan voortaan ook geprint worden.
Bugfix: Het window "Seizoenkortingen" gaf in in sommige omstandigheden een foutmelding zodra het geopend werd.
Versie 2.0.3 (23-03-2009)
Op de overzichten (week, maand, 3 maand en jaar) kan een blauwe kader weergegeven worden rond de huidige datum. Op die manier is duidelijker waar "vandaag" is. Is per overzicht in- of uitschakelbaar in de lokale instellingen.
Lijst prijscodes in reserveringen: Aanpassing van de breedte van aantal, termijn en eenheidsprijs (zoals in de reservering reeds gebeurd was bij update 2.0.2).
Bugfix: Bij het opvragen van een maandoverzicht via het jaaroverzicht (met de knoppen bovenaan), werden op het maandoverzicht de weekdagen niet correct weergegeven (verkeerde weekdag bij bepaalde datum).
Versie 2.0.2 (26/02/2009)
Aanpassing van de breedte van de invulvelden in de details van de reservering:
 • Aantal en termijn: van 999,99 naar 99999,99
 • Eenheidsprijs: van 2 naar 3 decimalen
Dezelfde aanpassing op de standaard layouts voor het printen van reservering en factuur.
Taalinstellingen: 3 extra memo-velden toegevoegd.
Versie 2.0.1 (begin februari 2009 - beperkt verdeeld)
De afmetingen van de windows met lijsten en de plattegrond kunnen voortaan aangepast worden, zodat er - indien met een grote schermresolutie gewerkt wordt - meer gegevens op een scherm kunnen. De laatst ingestelde afmetingen en de positie wordt bewaard voor elk window, en opnieuw gebruikt de volgende keer dat het betreffende window geopend wordt.
Het programma is uitgebreid met een "lijst betalingen": Hiermee kan een overzicht opgevraagd worden van de ingegeven betalingen.
De aansturing van het "standaard mailprogramma" is aangepast. Indien voor deze instelling gekozen wordt, kunnen de bijlagen voortaan ook automatisch toegevoegd worden (wat bij mailen via Outlook en CDO reeds mogelijk was).
Window reservering:
 • Is wat breder gemaakt.
 • Het aantal dagen/seizoen wordt voortaan weergegeven (onbepaald/laag/midden/hoog).
Kleine bugfix: Het was niet mogelijk om een seizoenskorting van 0 % in te geven.
Versie 2.0.0 (12/11/2007)
Gecompileerd met Visual Foxpro 9 - SP2 (voor volledige compatibiliteit met Windows Vista).
Enkele interne wijzigingen aan kleurinstellingen.
Versie 1.2.4 ( 02/02/07 )
Bijlagen in mail: mogelijkheid om ook factuur toe te voegen + 3 vrij in te geven bijlagen.
Uitbreiding klantenfiche:
 • Veld "Gemeente" van 20 naar 40 karakters.
 • Veld "e-mail" van 40 naar 50 karakters.
 • 2e adresveld toegevoegd.
Uitbreiding printerinstellingen:
 • Afzonderlijke printer voor het printen van de overzichten.
 • Afzonderlijke printer voor het printen van n sticker vanuit de klantenfiche.
Aanpassing i.v.m. Euro-teken in mails.
In de plattegrond wordt het "knoppen-window" bewaard, en terug op dezelfde lokatie gepositioneerd als het window terug geopend wordt.
Bugfix: Bij het sturen van een mail stond in de tekst 2x "van" , ipv "van ... tot".
Versie 1.2.3 (01/11/2006)
Lijsten kunnen voortaan gearceerd worden (even/oneven lijnen in een andere achtergrondkleur).
Bugfix: window "beheer plattegrond" gaf een foutmelding bij het bewaren indien er verwijderde items waren.
Versie 1.2.2 (28/09/2006)
Reserveringen, facturen en mails kunnen voortaan opgesteld worden in de taal van de klant.
Window reservering: de logica bij het wel/niet actief zijn van bepaalde knoppen aangepast.
Bugfix: bij verwijderen van een reservering werden de bijhorende betalingen niet verwijderd.
Versie 1.2.1 (18/06/06)
Bugfix window reservering:
 • Indien de bewerking "nieuw - bewaren - wijzigen - bewaren" uitgevoerd werd, ontstonden dubbele gegevens in de details van de reservering.
 • Na het gebruik van de "%-knop", gevolgd door "bewaren", werden de gewijzigde details van de reservering niet correct bewaard.
Versie 1.2.0 (28/02/2006)
Window klanten:
 • Knop toegevoegd waarmee klantgegevens naar clipboard gekopi erd kunnen worden.
 • Velden "klantcode" en "niet actief" toegevoegd.
Opzoeken klant:
 • Zoeken op klantcode mogelijk.
 • Filter op "wel of niet actief" mogelijk.
Lijst klanten: Velden "klantcode" en "niet actief" toegevoegd.
Window reservering: bijkomende controles bij bewaren: klant ingevuld, items geselecteerd, periode ingevuld.
Window items:
 • Items kunnen voortaan verwijderd worden.
 • Bugfix: "annuleren" was niet mogelijk indien geen naam ingevuld was.
Bugfix: In sommige gevallen werd de korting niet correct berekend.
Versie 1.1.9 (07/02/06)
Lijst reserveringen en lijst items: mogelijkheid om te sorteren toegevoegd.
Window reservering:
 • Betaling zijn voortaan wijzigbaar.
 • Mogelijkheid om 3 betalingen in te geven bij bewaren.
Bugfix:
 • Dagoverzicht: datum werd in titel niet correct weergegeven na klik op andere datum in kalender.
 • Maandoverzicht: Na klikken op maand bovenaan werden de weekdagen niet correct weergegeven (verkeerde weekdag bij bepaalde datum).
 • Berekening korting afgerond op 2 decimalen ipv 1.
Versie 1.1.6 (16/06/2005)
Algemene instellingen: GetPrinter() knoppen toegevoegd.
Bugfix reservering: Bij wijzigen van de geselecterde items werden sommige gegevens niet correct bewaard.
Versie 1.1.2 tot 1.1.5
Diverse kleine aanpassingen en bugfix.
Versie 1.1.1 (16/01/2005)
Eerste versie.


Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring