Home > Facturatie Software > Plugins > Exporteren

WiverSoft: Exporteren naar boekhoudprogramma Adsolut

Met deze module kunnen verkoopfacturen, creditnota's en de bijhorende klanten geëxporteerd worden naar XML-bestanden die ingelezen kunnen worden in het boekhoudprogramma Adsolut.

De gegevens van de facturatie dienen na de aanmaak nog ingegeven te worden in de boekhouding. Veelal gebeurt dit periodiek, vlak voor de BTW-aangifte (maandelijks of per kwartaal). Veel boekhouders nemen daarbij alle gegevens nog manueel over. Het inboeken is dan een tijdrovende en dure aangelegenheid. Door te exporteren in WiverSoft en te importeren in de boekhouding is dat verleden tijd.

De werking is als volgt:

 • In de klantenfiche van het facturatieprogramma kan in het veld "klantnr ext." het klantnummer in Adsolut ingegeven worden. Het is immers mogelijk dat in het boekhoudprogramma een ander kantnummer gebruikt wordt dan in WiverSoft.
 • In een window met instellingen worden een aantal parameters ingegeven (in principe eenmalig):
  • De naam van uw bedrijf: Dit veld wordt gebruikt in de benaming van de aangemaakte XML-bestanden.
  • De map waar de XML-bestanden bewaard worden.
  • BTW-aangifte per maand of per kwartaal.
  • De dagboeken waar de facturen/creditnota 's in het dossier in Adsolut geboekt zullen worden.
  • De rekeningnummers waarop de detaillijnen geboekt zullen worden. Hierbij zijn 2 systemen mogelijk:
   - Op basis van het BTW-tarief: Een rekeningnummer mogelijk voor verkopen 0% btw, 6% btw, 12% btw, 21% btw, medecontractant, margeregeling, intracommunautair goederen, intracommunautair diensten en goederen/diensten buiten EU.
   - Op basis van de artikelgroep: Een rekeningnummer mogelijk voor elke artikelgroep (waarbij uiteraard wel meerdere artikelgroepen hetzelfde rekeningnummer kunnen hebben).
 • Het exporteren verloopt in volgende stappen:
  • Geef het boekjaar en de boekhoudperiode in.
  • De datumperiode voor de facturen en creditnota's wordt automatisch voorgesteld. Deze kan eventueel aangepast worden.
  • De benaming voor de XML-bestanden wordt automatisch voorgesteld. Deze kan eventueel aangepast worden.
  • De XML-bestanden kunnen dan aangemaakt worden. Het betreft een afzonderlijk bestand voor klanten en verkopen. Deze worden bewaard in de map die opgegeven is in de instellingen.
  • Naast de XML-bestanden wordt ook nog een PDF-bestand aangemaakt. Het document bevat een reeks gegevens die gebruikt kunnen worden ter controle of alles correct ingelezen is.
 • De XML-bestanden kunnen nu ingelezen worden in Adsolut.
  Hierbij worden gewijzigde klantgegevens in Adsolut ge-update en nieuwe klanten automatsich aangemaakt.
  Alle facturen en creditnota 's worden opgenomen in de boekhouding (in het kasboek en op de rekeningnummers die ingegeven zijn in de instellingen in WiverSoft).

Met deze exporteermodule wordt de tijd die nodig is voor het inboeken van enkele honderden facturen herleid van enkele uren naar enkele minuten werk.

De kostprijs van deze module: Zie Prijzen van WiverSoft Facturatie

Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring