Home > Facturatie Software > Versies

Facturatie programma 's: Vergelijking tussen de versies

Klanten Basic Pro Full
Klantenfiche
Indeling in klantgroepen
Lijst klanten, met mogelijkheid om klanten te mailen en stickers te printen
Printen van n sticker vanuit klantenfiche
Klant op "niet-actief" zetten, zodat deze w l in de databank blijft, maar niet verschijnt in de zoeklijst.
Klant verwijderen mogelijk
Klant koppelen aan verschillende speciale BTW-regelingen
Klanten importeren
Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan klant
       
Verkoop Basic Pro Full

Creditnota 's en facturen maken

Lijst facturen, lijst creditnota 's
Facturen exporteren naar UBL-bestanden voor verwerking in boekhoudprogramma's
Facturen als PDF en UBL bijlage opsturen via mail
Weergeven van een EPC QR-code op facturen, herinneringen en in e-mails
Betalingsopvolging facturen
Inkomende betalingen verwerken door importeren van CODA bestanden
Nummering creditnota 's naar keuze: doorlopend met facturen of afzonderlijk
Facturatie met speciale BTW-regelingen:
  • BTW verlegd (medecontractant)
  • Margeregeling
  • Intracommunautair - goederen
  • Intracommunautair - diensten
  • Goederen/diensten buiten EU
  • Renovatie bouw 6% (printen standaardverklaring op factuur bij 6% btw renovatie bouw)

Automatisch herinneringen maken

Kopie maken van bestaande factuur

Bon (zelf te defini ren soorten, bv werkbon, retourbon,...)
Lijst bonnen - Lijst details in bonnen

Offertes maken

Lijst offertes - Lijst details in offertes
Factuur maken van offertes of bonnen
Lijst details in facturen (verkochte artikelen)
Lijst facturen met BTW-details
Berekening omzet per artikelgroep (+ grafiek)
Berekening omzet per klant
Berekening omzet per btw-tarief (+ grafiek)
Berekening omzet per maand (+ grafiek)
Tekst zoeken in facturen, bonnen, offertes
Standaardteksten bij het maken van een factuur, offerte, bon, ...
Opsturen van documenten (facturen, offertes, ... ) als PDF-bijlage via e-mail
Verzendnota's met betalingsopvolging
Lijst verzendnota's - Lijst details in verzendnota's
Factuur maken van verzendnota's
Barcodes scannen (bij invoer in factuur/bon/offerte/verzendnota)
Berekening inkoop-verkoop per artikelgroep (+ grafiek)
Inlezen set artikelen bij aanmaak factuur, offerte, ...
Werken met korting contant
Berekenen van winstmarge op een factuur, offerte, verzendnota en bon
Selecteren van serienummer bij opstellen factuur, verzendnota, bon
Extra markering(vinkje) op bon. Op de status ervan kan geselecteerd worden in de lijst bonnen
2 Markeringen (vinkjes) op verzendnota. Op de status ervan kan geselecteerd worden in de lijst verzendnota's
Markering (vinkje) per detaillijn bij bonnen en verzendnota's. Dit kan bij verschillende klanten een andere betekenis hebben (afgewerkt, teruggebracht bij verhuur, ...). In de lijsten "details op verzendnota's / bonnen" kan geselecteerd worden op de status van dit vinkje.
       
Artikelen Basic Pro Full
Artikelfiche
Indeling in artikelgroepen
Lijst artikelen, met mogelijkheid om n sticker te printen per artikel
Artikelfiche op maat mogelijk (te maken door WiverSoft)
Artikelstickers printen (aantal stickers per artikel in te geven)
Artikel op "niet-actief" zetten, zodat het w l in de databank blijft, maar niet verschijnt in de zoeklijst.
Artikelen importeren
Printen van n sticker vanuit artikelfiche
Veld inkoopprijs op artikelfiche
Koppelen artikel aan vaste leverancier (via artikelfiche)
Artikelstickers met barcodes printen
Voorraadbeheer
Inventaris (opname + aanpassing voorraad)
Aanmaken van 'sets' artikelen
Veld 'gewicht' op artikelfiche (geeft de mogelijkheid om het totale gewicht van de levering weer te geven, bv op de verzendnota)
Lange artikelomschrijving (meerdere lijnen) die ook ingelezen kan worden bij het maken van een factuur, offerte, bon, ...
Serienummers koppelen aan een artikel
Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan een artikel
       
Serienummers Basic Pro Full
Opvolging van serienummers, gekoppeld aan een artikel
Bij verkoop of verzending wordt het serienummer gekoppeld aan de klant
Lijst serienummers
       
Onderhoudscontract Basic Pro Full
Opstellen + printen onderhoudscontract
Automatisch periodiek facturen maken (periodiciteit in maanden of jaren)
Lijst onderhoudscontracten
Verstreken termijnen
       
Taken Basic Pro Full
Uit te voeren taken (memo's), die gekoppeld kunnen worden aan een medewerker, klant en artikel
Lijst taken
       
Inkoop Basic Pro Full
Fiche leverancier
Lijst leveranciers
Leveranciers importeren
Aankoopfacturen
Lijst aankoopfacturen
Aankoopfacturen met uitgebreide betalingsopvolging
Bestelling artikelen (bij uw leverancier)
Levering artikelen (met mogelijkheid om een sticker te printen per geleverd artikel)
Lijsten bestelling, levering, besteld artikel, geleverd artikel
Tekst zoeken in bestellingen en leveringen
Ingeven serienummers bij levering
Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan leverancier en aankoopfactuur
       
Overige Basic Pro Full
Backup en restore mogelijkheden
5 verschillende BTW-codes

PDF maken van factuur, offerte, bon, ...

Mogelijkheid om de layout van facturen, bonnen, offertes,... te personaliseren
Meerdere gebruikers tegelijk mogelijk (afhankelijk van aantal licenties)
Toekenning korting voor klantgroep, klant, artikelgroep of artikel
Toekenning korting op basis van een combinatie van artikelgroep en klantgroep
Ondersteuning en eventuele updates inbegrepen in de aankooppijs 3m 6m 12m


Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring