Home > Facturatie Software

Standaardverklaring op factuur 6% btw bij renovatiewerken aan een woning

Voor de facturatie van renovatiewerken aan een woning ouder dan 10 jaar, diende voorheen een "Attest 6% BTW-tarief voor renovatiewerken" opgemaakt te worden.
Vanaf 1 januari 2022 wordt dit attest vervangen door een standaardverklaring op de factuur, met een overgangsregeling t.e.m. 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 mag het attest niet meer gebruikt worden.

Op de factuur dient deze tekst vermeld te worden:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en 3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

In de WiverSoft facturatieprogramma's is deze wijziging geïmplementeerd sinds versie 5.2.4.
Bovenstaande tekst wordt automatisch weergegeven op de factuur indien bij de opmaak ervan bij de BTW-instelling gekozen is voor "Renovatie bouw (6%)".

Na de opmaak van de factuur heeft de klant 1 maand de tijd om te reageren. Indien hij dit niet doet, ligt de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verlaagd btw- tarief volledig bij hem.

Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring