Home > Facturatie Software > UBL-facturen

UBL facturen in WiverSoft Facturatie

Wat is een UBL-factuur?

Een UBL-factuur is het standaard formaat voor digitale facturatie. Het grote voordeel ervan is dat deze ingelezen kunnen worden in de meeste boekhoudprogramma's.

UBL (Universal Business Language) is een standaard voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten.
Een UBL-factuur bestaat uit een bestand dat opgemaakt is in het XML (Extensible Markup Language) formaat, met daarin een "embedded" (ingevoegde) PDF van de betreffende factuur.

Alhoewel UBL een "standaard" formaat is, bestaan er toch verschillende subsets van (UBL-SI, UBL 2.0, E-FFF, EN 16931, UBL.BE, NLCIUS, ...), met kleine onderlinge verschillen. Zo wordt bv. in Nederland het Kvk-nummer gebruikt als identicicatie van een bedrijf, terwijl in België het ondernemingsnummer gebruilkt wordt (een Kvk-nummer bestaat daar immers niet).

UBL facturen aanmaken in WiverSoft Facturatie

UBL-facturen kunnen op 2 manieren aangemaakt en gebruikt worden:

  • Deze periodiek (bv. maandelijks of per kwartaal) bezorgen aan uw boekhouder, die deze dan kan inlezen in zijn boekhoudprogramma (als dit het inlezen van UBL facturen ondersteunt). Het manueel overtypen van verkoopfacturen en creditnota's is daardoor overbodig.
    Het aanmaken van UBL-facturen van een bepaalde periode kan in het programma via "Verkoop - Facturatie exporteren naar PDF/UBL."

  • Via het printmenu van de factuur/creditnota via mail opsturen aan uw (BTW-plichtige) klant, die deze dan door zijn boekhouder kan laten inlezen in zijn boekhoudprogramma (als aankoopfactuur).

Omwille van de verschillende subsets van UBL, heeft het programma 3 mogelijke instellingen:

  • België (UBL.BE): De aangemaakte UBL-bestanden zijn gebaseerd op de Europese UBL standaard EN 16931, met specifieke aanpassingen voor België zoals gedefinieerd door de werkgroep UBL.BE.

  • Nederland (NLCIUS): De aangemaakte UBL-bestanden zijn gebaseerd op de Europese UBL standaard EN 16931, met specifieke aanpassingen voor Nederland zoals gedefinieerd door het Standaardisatieplatform e- facturatie (STPE), wat de Nederlandse Core Invoice Usage Specification (NLCIUS) beheert (*).

  • Op maat aangepast: De aanmaak van UBL-bestanden kan door WiverSoft op maat aangepast worden (zonder het volledige programma aan te passen). Dit geeft de mogelijkheid om de aangemaakte UBL-bestanden beter af te stemmen op het boekhoudprogramma dat door u (of uw boekhouder) gebruikt wordt.
(*) Met uitzondering van het aantal decimalen (de cijfers na de komma) in de detaillijnen. Volgens de NLCIUS is dat beperkt tot 2, maar in het facturatieprogramma wordt er bewaard met 4 decimalen. Deze bij de aanmaak van een UBL-bestand afronden op 2 decimalen is geen optie, gezien dit afrondingsverschillen in de eindtotalen zou geven. De aangemaakte UBL-bestanden hebben daarom - ook voor Nederland - 4 decimalen in de totalen van de detaillijnen van de factuur.

N.B.: Een koppeling met een Peppol access point om de UBL-facturen via die weg te bezorgen aan bv. de Belgische overheid is in het programma niet voorzien.Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring