Home > Facturatie Software > FAQ > FAQ Layouts

WiverSoft facturatie : FAQ over layouts

Door layoutaanpassing van facturen, verzendnota's, offertes, enz. is het mogelijk om uw documenten te personaliseren.

Voor het aanpassen van layouts is een zekere vaardigheid vereist, die niet alle PC-gebruikers hebben. Lees alleszins eerst de help bij het onderwerp "layouts aanpassen" (via de index van de help van het facturatieprogramma). Pas als u deze grondig doorgenomen en begrepen hebt, kunnen onderstaande FAQ's u verder helpen met specifieke zaken.

Op het aanpassen van layouts wordt slechts beperkte ondersteuning gegeven. Klanten die hun layouts zelf willen aanpassen krijgen wel antwoord op "een vraagje" hierrond, maar geen "stap voor stap begeleiding" via telefoon of mail.

Klanten die aangepaste layouts wensen, maar niet de vaardigheden hebben om dit zelf te doen, kunnen deze bij WiverSoft laten aanpassen. Deze aanpassingen zijn echter niet inbegrepen in de aankoopprijs. 

FAQ 1: Kan ik in de Free-versie de layouts van mijn facturen aanpassen?

FAQ 2: Ik heb mijn layouts aangepast. Waarom blijft het programma de standaard layouts gebruiken?

FAQ 3: Bij het maken van een factuur/verzendnota/bon/offerte kan ik een korting ingeven. Kan die ook weergegeven worden op de layouts ?

FAQ 4: Hoe kan ik de artikelcode weergeven op de layouts?

FAQ 5: Hoe kan ik het bedrijfslogo op mijn documenten zetten?

FAQ 6: Hoe kan de eenheidsprijs weergegeven worden met 2 i.p.v. 4 decimalen?

FAQ 7: Kunnen de betalingsgegevens weergegeven worden op de factuur?

FAQ 8: Het printen van een factuur/verzendnota/bon/offerte met meerdere pagina's verloopt niet correct (verkeerde paginanummering, slechts enkele regels op de 2e pagina, ...). Wat is de oorzaak?

FAQ 9: Is het mogelijk een factuur te maken met onderaan een overschrijvingsformulier?

FAQ 10: Kunnen de verkoopsvoorwaarden op de achterkant van de factuur afgedrukt worden?

FAQ 11: Ik wil klant- of artikelstickers printen met een labelprinter (bv. van Dymo). Hoe kan ik de labels hiervoor aanpassen? 

FAQ 12: Hoeveel kost het om layouts te laten aanpassen door WiverSoft?

FAQ 1: Kan ik in de Free-versie de layouts van mijn facturen aanpassen ? De Free-versie kan met aangepaste layouts werken, maar deze dienen aangepast te worden met het afzonderlijke programma "Tools.exe". De documentatie in de help van de Free-versie is eerder beperkt.
In de commerciële versies is (sinds versie 4.1.0) het aanpassen van layouts geïntegreerd in het programma. De help is ook veel uitgebreider. 

FAQ 2: Ik heb mijn layouts aangepast. Waarom blijft het programma de standaard layouts gebruiken?

Wellicht is in de algemene instellingen niet aangevinkt dat de aangepaste layouts gebruikt moeten worden.

FAQ 3: Bij het maken van een factuur/ verzendnota/bon/offerte kan ik een korting ingeven. Kan die ook weergegeven worden op de layouts? 

Ja, dat kan. Voeg het veld "korting" (zonder quotes) toe in de detailband.
Ook de eenheidsprijs dient dan aangepast te worden, want op de standaardlayout is de korting er reeds afgetrokken. De expression van dit veld dient dan vervangen te worden door "stukprijs" (zonder quotes) i.p.v. "stukprijs * (1 - (korting/100))".

FAQ 4: Hoe kan ik de artikelcode weergeven op de layouts?

Door het veld "artcode" (zonder quotes) toe te voegen in de Detailband. Hiervoor zal het nodig zijn het veld omschrijving wat smaller te maken.
Hou er rekening meer dat de artikelcode 25 karakters kan bevatten, en de omschrijving 60. Om beide velden er volledig op te krijgen zal de rest wat dichter op elkaar gezet moeten worden, of een kleiner lettertype gebruikt moeten worden.
Tip: De eenvoudigste manier om  het veld artcode toe te voegen is door het veld "omschrijving"  te kopiëren (met ctrl-c / ctrl-v) en dan de expresssion wijzigen door erop te dubbelklikken.  

FAQ 5: Hoe kan ik het bedrijfslogo op mijn documenten zetten?

Hoe een logo aangepast of toegevoegd kan worden staat uitvoerig beschreven in de help van het programma bij het scherm "Overige - Layouts aanpassen". Het staat er beschreven bij de veel gevraagde aanpassingen.;

FAQ 6: Hoe kan de eenheidsprijs weergegeven worden met 2 i.p.v. 4 decimalen?

Dubbelklik op het betreffende veld. Wijzig het format in 999 999.99 (i.p.v. 999 999.9999).
Om rekenkundig correct te zijn, dient het getal ook afgerond te worden op 2 decimalen. Dit kan met de functie round(x,y). Hierbij is x de af te ronden waarde, en y het aantal decimalen.
De expression wordt dan "round(stukprijs * (1 - (korting/100)),2)" i.p.v. "stukprijs * (1 - (korting/100))" (zonder quotes).

FAQ 7: Kunnen de betalingsgegevens weergegeven worden op de factuur?

Op een factuur kunnen een quasi onbeperkt aantal betalingen ingegeven worden. In de praktijk is het er meestal slechts één, of hooguit enkele.
De gegevens van de eerste 5 betalingen zijn beschikbaar in variabelen, die u kunt gebruiken op een layout:
* Voor de datums (datumveld) :ldBetaalDat1, ldBetaalDat2, ...3, ...4, ...5 
* Voor de bedragen (numeriek veld):  lnBetaalBedr1, lnBetaalBedr2, ...3, ...4, ...5 
* Voor de betalingswijze (karakterveld): lcBetaalVia1, lcBetaalVia2, ...3, ...4, ...5 

FAQ 8: Het printen van een factuur/verzendnota/bon/offerte met meerdere pagina's verloopt niet correct (verkeerde paginanummering, slechts enkele regels op de 2e pagina, ...).Wat is de oorzaak?

Dit probleem heeft te maken met een aangepaste layout (van versie 4.0.9 of lager), waarvan sommige "bands" (Page Header/Footer,Group Header/Footer, ...) groter gemaakt zijn.
In versies 4.0.9 en lager was het programma voorzien om 25 detaillijnen op één pagina te printen. Indien in deze layouts de grootte van sommige bands gewijzigd wordt, blijft er in de detailband mogelijk niet voldoende ruimte over voor deze 25 lijnen. Hierdoor ontstaan problemen met de nummering van de pagina's.

De layouts van versie 4.1.0 en hoger hebben dit probleem niet meer.

Oplossing: De layout opnieuw maken, vertrekkende van het origineel van versie 4.1.0 of hoger, of - als u de oudere layout wenst te behouden - de grootte van de gewijzigde bands verkleinen tot er voldoende ruimte over blijft voor 25 detaillijnen.

FAQ 9: Is het mogelijk een factuur te maken met onderaan een overschrijvingsformulier ?

Ja, maar er zijn beperkingen: Het overschrijvingsformulier neemt veel plaats in onderaan de factuur. Dit betekent dat de Page Foorter Band heel wat vergroot moet worden. Hierdoor blijft er in de detailband slechts ruimte voor ± 12 detaillijnen.

Indien uw facturen nooit meer dan ± 12 detaillijnen bevatten, is het dus mogelijk gebruik te maken van blanco bladen met een voorgedrukt overschrijvingsformulier onderaan.
Het kost evenwel heel wat tijd om alle velden exact op de juiste positie te krijgen...
Indien uw facturen soms wel meer dan ± 12 detaillijnen bevatten, is het niet mogelijk het overschrijvingsformulier onderaan de laatste pagina van de factuur te krijgen. Een mogelijkheid is dan nog om het overschrijvingsformulier op een afzonderlijke pagina toe te voegen met een summary Band. Zie FAQ 10

FAQ 10: Kunnen de algemene voorwaarden op de achterkant van de factuur afgedrukt worden?

Het is niet mogelijk op de achterkant van élke pagina de algemene voorwaarden af te drukken.
Het is wel mogelijk die af te drukken op een afzonderlijke pagina, na de laatste factuurpagina (op een toegevoegde "Page Summary Band"). Met een printer die dubbelzijdig print staan de algemene voorwaarden dan op de achterkant, indien uw factuur uit één pagina bestaat. Bij de aanmaak van een PDF is het dan op de laatste pagina.
Het is een vrij uitgebreide aanpassing, omdat de "print when condition" van elk label, field, lijntje, .. in de page footer band ook aangepast dient te worden.
De layoutbestanden waarop deze aanpassing gebeurd is, kunnen bij WiverSoft verkregen worden.

FAQ 11: Ik wil klant- of artikelstickers printen met een labelprinter (bv. van Dymo). Hoe kan ik de labels hiervoor aanpassen? Omwille van de verschillende soorten labelprinters en afmetingen van labels, zijn meestal nogal wat aanpassingen nodig:

 • Verklein de page header en page footer band tot 0. Dit kan door deze te verslepen met de muis, of erop te dubbelklikken en voor de "Height" 0 in te geven.
 • De meeste labelprinters printen stickers in de lengterichting. De page-orientation dient in dat geval gewijzigd te worden: File - Page setup - knop Page setup - Liggend (of landscape) kiezen i.p.v. staand (of portrait). 
 • Selecteer het juiste stickerformaat: File - Page setup - Knop Page Setup - en dan het juiste formaat selecteren.
 • Controleer of de afmetingen van het label niet groter zijn dan het werkelijke stickerformaat:
  • Voor de breedte: File - Page setup - De "Width" mag niet groter zijn dan de breedte van de sticker.
  • Voor de hoogte:  De hoogte van de detailband mag niet groter zijn dan de hoogte van de sticker. Kan aangepast worden door de detailband met de muis te verslepen, of  erop te dubbelklikken en voor de "Height" de gewenste afmeting in te geven. 
 • En dan uiteraard: File - Save

FAQ 12: Hoeveel kost het om layouts te laten aanpassen door WiverSoft?

Dit hangt af van een aantal factoren:

 • Het aantal layouts dat aangepast dient te worden: Elke layout dient immers afzonderlijk aangepast te worden (factuur, creditnota, herinnering, offerte, verzendnota, diverse bonsoorten, ...).
 • De complexiteit van de aanpassing: 
  • Het aanpassen van één layout kan 5 minuten duren, bv. om er een ander logo op te zetten.
  • Maar ook 1,5 uur:  Andere lettertypes, zaken verplaatsen zodat de factuur netjes op voorgedrukte formulieren past, lijntjes tussen de kolommen, meerdere logo's, overschrijvingsformulier onderaan, speciale "print when" condities om sommige zaken al dan niet af te drukken in bepaalde omstandigheden, enz.
 • De kostprijs kan variëren van 10 tot 80 Euro voor de eerste layout  en 5 tot 40 Euro voor elke volgende layout.
Op verzoek wordt een offerte gemaakt. U dient dan wel te specifiëren welke layouts aangepast dienen te worden, en wat de gewenste aanpassingen zijn.

N.B.: WiverSoft doet geen layoutaanpassingen voor gebruik in de  Free-versie

Copyright 2004 - 2019 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk van Willy Verschueren
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0863.034.932
Privacy verklaring