Home > Facturatie Software > Versies > Facturatie Pro

Facturatie Pro: Factuurprogramma met voorraadbeheer / stockbeheer

Facturatie Pro heeft bovenop de mogelijkheden van de Basic -versie, volgende voorzieningen:
 • Werken met barcodes (printen en scannen)
 • Verzendnota's met betalingsopvolging
 • Bestelling (aan uw leverancier)
 • Levering (door uw leverancier)
 • Voorraadbeheer en inventaris
 • Aanmaken van "sets" van artikelen, die ingelezen kunnen worden bij het maken van een factuur, offerte, bon, ...
 • Lange artikelomschrijving (meerdere lijnen), die ook ingelezen kan worden bij het maken van een factuur, offerte, bon, ...
 • 6 maanden ondersteuning en updates inbegrepen in de aankoopprijs.

BestellenDownload demo versie prijs WiverSoft facturatie Pro

Indien u later meer mogelijkheden wenst: Bij de installatie van de Full -versie kunnen alle gegevens ( klanten , artikelen , facturen ) van de Pro-versie behouden blijven.

Een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van het factuurprogramma:

Beheer van klanten:

 • Invoeren, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Indeling in klantgroepen.
 • Klant kan op "niet-actief" gezet worden zodat deze in de databank blijft, maar standaard niet meer zichtbaar is in de zoeklijst.
 • Met een druk op de knop een e-mail sturen aan de betreffende klant.
 • Printen van n adreslabel voor de betreffende klant.
 • Klantenfiche kan (door WiverSoft) aangepast worden aan uw wensen.
 • Lijst van klanten.
 • Selectiemogelijkheden op klantnr, postcode, laatste factuurdatum, klantgroep, wel of niet actief.
 • Deze lijst kan geprint en ge xporteerd worden worden ( Excel, dBase, CSV, ...).
 • Printen van adreslabels.
 • Sturen van e-mail aan een reeks klanten uit de lijst.
 • Importeren van klanten vanuit verschillende bestandsformaten (Excel, dBase, CSV, ...)

Beheer van artikelen:

 • Invoeren, opvragen, wijzigen, verwijderen. Foto van artikel in artikelfiche mogelijk.
 • Indeling in artikelgroepen.
 • Artikel kan op "niet-actief" gezet worden zodat het in de databank blijft, maar standaard niet meer zichtbaar is in de zoeklijst.
 • Artikelfiche kan (door WiverSoft) aangepast worden aan uw wensen.
 • Voorraadbeheer en inventaris (opname + aanpassing voorraad).
 • Veld 'gewicht' op artikelfiche (geeft de mogelijkheid om het totale gewicht van de levering weer te geven, bv. op de verzendnota)
 • Printen van n artikelsticker van het betreffende artikel (met of zonder barcode).
 • Printen van artikelstickers voor meerdere artikelen, aantal stickers per artikel in te geven.
 • Lijst van artikelen die geprint en ge xporteerd kan worden. Selectiemogelijkheden op artikelnummer, artikelcode, artikelgroep, wel of niet actief.
 • Aanmaken van "sets" van artikelen, die in n keer ingelezen kunnen worden bij het maken van een factuur, offerte, bon, ...
 • Importeren van artikelen vanuit verschillende bestandsformaten (Excel, dBase, CSV, ...)

Beheer van leveranciers:

 • Invoeren, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Leverancier kan op "niet-actief" gezet worden zodat deze in de databank blijft, maar standaard niet meer zichtbaar is in de zoeklijst.
 • Lijst van leveranciers die geprint en ge xporteerd kan worden. Selectiemogelijkheden op leveranciernr, postcode, wel of niet actief.
 • Importeren van leveranciers vanuit verschillende bestandsformaten (Excel, dBase, CSV, ...)

Facturen / creditnota's :

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF/UBL maken en mailen met PDF/UBL in bijlage.
 • Opvolging van betalingen. Meerdere betalingen op één factuur mogelijk.
 • Inkomende betalingen verwerken door importeren van CODA bestanden.
 • Weergeven van een EPC QR-code op facturen, herinneringen en in e-mails.
 • Nummering creditnota's naar keuze: doorlopend met facturen of afzonderlijk.
 • Facturatie met speciale BTW-regelingen:
  • Medecontractant (B) / verleggingsregeling (NL)
  • Margeregeling
  • Intracommunautair - goederen
  • Intracommunautair - diensten
  • Goederen/diensten buiten EU
  • Renovatie bouw 6% btw (automatisch printen standaardverklaring op factuur).
 • Facturen exporteren naar UBL-bestanden voor verwerking in boekhoudprogramma's.
 • Inlezen gegevens uit offerte, bon of verzendnota mogelijk.
 • Kopie maken van bestaande factuur.
 • Automatische aanmaak van herinneringen. De tekst op de herinneringen kan aangepast worden, alsook de termijnen waarop deze geprint dienen te worden.
 • Barcodes scannen (bij invoer in factuur/bon/offerte/verzendnota)
 • Uitgebreide lijsten die geprint en ge xporteerd kunnen worden.
 • Tekst zoeken in details facturen.
 • Berekening omzet per klant.
 • Berekening omzet per artikelgroep (+ grafiek)
 • Berekening omzet per btw-tarief (+ grafiek)
 • Berekening omzet per maand (+ grafiek)
 • Berekening inkoop-verkoop per artikelgroep (+ grafiek)

Inkoop:

 • Aankoopfacturen: Invoeren, opvragen en wijzigen: uitgebreide betalingsopvolging.
 • Lijst van aankoopfacturen die geprint en ge xporteerd kan worden. Selectiemogelijkheden op factuurdatum, betaald of openstaand, n leverancier of alle leveranciers.
 • Bestelling artikelen (bij uw leverancier).
 • Levering artikelen (met mogelijkheid om een sticker te printen per geleverd artikel, met of zonder barcodes).
 • Lijsten bestelling, levering, besteld artikel, geleverd artikel.
 • Tekst zoeken in bestellingen en leveringen.

Offertes :

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF maken en mailen met PDF in bijlage.
 • Omzetten offerte naar factuur, bon, verzendnota, kopie offerte, bestelling (aan leverancier).
 • Lijst van offertes die geprint en ge xporteerd kan worden.

Bonnen :

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF maken en mailen met PDF in bijlage.
 • Zelf te defini ren soorten (werkbon, bestelbon, retourbon, ...).
 • Omzetten bon naar factuur (ook met meerdere bonnen tegelijk).
 • Omzetten bon naar verzendnota.
 • Kopie maken van bestaande bon.
 • Bon kan gemarkeerd worden als "afgewerkt".
 • Uitgebreide lijsten die geprint en ge xporteerd kunnen worden.

Verzendnota's:

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF maken en mailen met PDF in bijlage.
 • Betalingsopvolging.
 • Omzetten verzendnota naar factuur mogelijk (ook met meerdere tegelijk).
 • Uitgebreide lijsten die geprint en ge xporteerd kunnen worden.

Overige:

 • Het factuurprogramma heeft een krachtige en snelle database waarbij tienduizenden klanten, artikelen en facturen geen probleem is.
 • Elke wijziging van de voorraad wordt bewaard in een logbestand.
 • Automatisch de recyclagebijdrage van een artikel toevoegen bij de aanmaak van een factuur.
 • 5 verschillende BTW-codes mogelijk.
 • Mogelijkheden voor backup en restore.
 • Toekenning van een korting op basis van de klantgroep, klant, artikelgroep of artikel.
 • Geschikt voor gebruik in een netwerk, met meerdere gebruikers op dezelfde databank (afhankelijk van de aangekochte licenties).
 • Logo van uw firma kan op factuur geprint worden.
 • Eigen layout van facturen mogelijk.
 • Het factuurprogramma kan uitgebreid worden met "plugins".
Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring